Mayın Tespit Sistemleri

Mayın Tespit Sistemleri

Husky’e Monte Tespit Sistemi(HMTS);

Husky Mk II yada 2G araçlarınaeklenenbirbirincilsistemdir. YeraltıRadarı(GPR) teknolojisikullanılarak, asıl ve tali yollarda döşeli  Anti-Tank (AT) karamayınlarıve el yapımıpatlayıcıları tespit ederek işaretlenmesini sağlayan hayatkurtaran biraraçtır.