İnsan Kaynakları Politikası

Savunma Sanayi sektöründe küresel rekabet gücüne ulaşmış olmayı hedef alan İPA SAVUNMA SİSTEMLERİ, personeline ve personelinin beyin gücüne değer vererek değişimlere açık, global bir şirket olma yolunda, doğru insan kaynağıyla teknolojisini sürekli geliştirerek entelektüel sermayesini verimli kılmayı prensip edinmiştir.

Şirket başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve İPA'nın bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi İnsan Kaynakları'nın önceliğidir.


Bu kapsamda insan kaynakları politikası hedeflerimiz;
• Güçlü bir kurum kültürü oluşturmak
• Çalışanlarımızın motivasyonunu ve kurum kültürüne bağlılıklarını ön planda tutmak
• Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek
• Çalışanlarımızın eğitimlerini ve kendilerini geliştirmelerini önemsemek
• En iyi etki için kaynakları organize etmek
• Kaynaklardaki ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek
• Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak
• Şeffaf ve güven odaklı çalışma prensibi izlemek
• Yetenek odaklı kariyer planlaması yaparak maksimum verimlilik sağlamak


Değerlerimiz
• Açık iletişim sağlarız
• Şeffaflık ve güvenirlilik için çabalarız
• Ekip çalışmasını önemseriz
• Ahlaki ve çevresel değerlere karşı sorumluluk sahibiyiz
• Kültürel çeşitliliğe duyarlıyız
• Proaktif yönetimi benimseriz